Medlemskab

Bliv medlem af Munkens Musik Galleri 2018

MUNKENS MUSIK GALLERI

Munkens Musik Galleri (tidligere Munkens Jazzklub) er en selvstændig forening, hvis formål er at udbrede interessen for jazz og andre musikgenrer. Munkens Musik Galleri afholder hvert år en række koncerter i samarbejde med Galleri Munken, hvor Munkens Musik Galleri står for musikken mens Galleri Munken står for den kulinariske forplejning. Hovedvægten ligger stadig på jazzen, men de senere år har andre genrer sneget sig ind: Rock'n'Roll, Folk, Blues, Pop m.v. Hovedparten af koncerterne afholdes i sommerperioden, hvor området summer af liv og glade mennesker, der ønsker kulturelle oplevelser i gode og hyggelige omgivelser.

Medlemskab

Alle er velkomne til vore koncerter. Vi anbefaler dog, at man tegner et medlemskab, der for sæson 2018 koster 120 kr. for en husstand (maksimum 2 personer). Ikke-medlemmer betaler et gæstetillæg på 40 kr. pr. billet.

Frivillige hjælpere

Foreningen har tilknyttet en række frivillige hjælpere, som står bag afviklingen af koncerterne. Kontakt bestyrelsen hvis du ønsker at være en del af holdet.