Bestyrelse

Formand: Torben Reese
torbenreese@ingstrup.dk

Kasserer: Lisbeth Lund
lisbethlund@ymail.com

Pr-ansvarlig: Kai Brunmark
kbrunmark@gmail.com

Webmaster og IT-ansvarlig: Anette Svensson
anette@gallerimunken.dk

Sekretær: Hella Nygaard-Pedersen
Hella.Nygaard@gmail.com

Musikudvalgsformand: Benny Palmer Christensen
duusogpalmer@gmail.com

Arrangement ansvarlig: Britta Hoe
bhoe54@yahoo.dk

Revisor: Bent Sørensen
bent@ingstrupfjernvarme.dk

Suppleanter til bestyrelsen:

Gerner Pedersen
bjmartin@turbopost.dk

Kirsten Dyrby
kirsten.dyrby@skolekom.dk

Musikudvalg:
Benny Palmer Christensen
Lisbeth Lund
Kai Brunmark
Kirsten Dyrby